”SYNG JULA UT” I RØVIK KIRKE
Tekst/foto: Magnus Trønningsdal
 

D

et ble en frisk spasertur i 15-16 minusgrader fra Bussbyggs kantine til Røvik kirke like ovenfor riksveien, onsdag 6. januar 2010. Foranledningen var Fuglset Mannskors etterjulskonsert, denne gang supplert med Bolsøya Hornmusikk, under ledelse av Raymond Lien. Korets faste dirigent, Lindsay Winfield-Chislett, var kommet fra minus 41 på Røros, sammen med fløytene sine. Dessuten medvirket guttesopranen Harald Larsen, barytonsangerne Kristen Gundersen og Odd Røhjell, samt pianist og fylkesmusiker Asgeir Hoffart.

Idéen bak Molde Rotaryklubbs deltakelse kom fra korets formann og klubbens president, Ottar Befring. For medlemmene med ektefeller ble konserten inkorporert som klubbmøte. Det ga 18 ekstra tilhørere i tillegg til to i koret, presidenten sjøl og Arne Ansnes. Men først var det kaffe og svele hos innkommende, Alf Ahdell. Han ønsket vel møtt og orienterte samtidig om programpostene for første halvdel av 2010. Her var det mye spennende å se frem til.

Helt uoppfordret, kunne Otto Gussiås øse av sine kunnskaper omkring Helligtrekongersdag eller den trettende dag etter 1. juledag. Altså, i dette tilfellet selve oppmøtedagen. Da skal, i følge gammel tradisjon, julen være over og juletreet kastet ut. Noen strekker den til tyvendedag. I den ortodokse kirke er trettendedag selve juledagen. Fra gammelt av ble denne dagen også feiret som høytidsdag til minne om St. Nikolas. Han ble fra 300-tallet gjort til helgen for sin gavmildhet mot de fattige, og det sies at han delte ut gaver til barna omkring 6. desember. Både i Sverige og Finland er trettendagen offentlig helligdag. Og de tre vise menn het Kaspar, Melchior og Balthazar, bare for å minne om det.

Så var det altså tid for konsert. Røvik kirke var fullsatt og godt oppvarmet i sprengkulden. Den store lysekronen var tent med levende lys og juletreet holdt fortsatt på stemningen. Formannen, Ottar Befring, ønsket velkommen, samtidig som han så for seg flere nye sangere i koret. Lindsay Winfield-Chislett løftet armene til ansats, og ”Nå tennes tusen julelys” fylte kirkerommet med velklingende mannssang. Det var et variert program som var satt opp, og flere solister fikk presentert seg. Bolsøya Hornmusikk sørget for fulltonende messing. Hele forsamlingen fikk etter hvert delta i ”Deilig er jorden”. Men før vi kom så langt, hadde vi vært innom enda flere julesanger, innslag med blokkfløyte/tverrfløyte og piano, og guttesopran både med piano og fløyte. Applausen var hjertelig, roseutdelingen til slutt vel unt de opptredende - og tilhørerne fikk oppleve en verdig avslutning på nok en julefeiring. Det vil forundre oss meget om ikke mange finner veien tilbake igjen ved ”utsyngingen” i 2011.

Sjøl vil vi nok ta turen…
 

Papirengler i Røvik kirke

 

Fra v.: Bjørg Westheim (g.m. referenten), Otto Gussiås med ektefelle, Guttorm Vik,
Olav Sporheim med ektefelle, Herbjørn Ulriksborg. Sverre Gjendem i døråpningen

 

Underveis: Andreas Rekdal og Arne Ødegård med sine respektive ektefeller

 

 

Gunnar Skrede og frue er på plass

Likeså ekteparet Bugge

 

 

Alf Ahdell ønsket velkommen
og orienterte om kommende program

Røvik kirke i vinterskrud
 

 

 

Dirigent Lindsay Winfield-Chislett
med sangere

Lysekrone med levende lys
 

 

 

Fornøyde korpsmusikere

- og ditto sangere